ร้อย=,สิบ=,หน่วย=
คุณใช้สูตร : ร้อย-สิบ+8
ผลทำนายรอบถัดไป
8 และ 7
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก จาก 0
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 0
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 0 ถูก/จาก 0  
ร้อย-สิบ+3 37 49 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+4 38 46 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+1 36 46 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+9 38 45 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+7 37 45 ดูสูตรนี้
+ร้อย+2 37 45 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+2 38 44 ดูสูตรนี้
+หน่วย+6 39 43 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 37 43 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-4 36 43 ดูสูตรนี้