417

ร้อย=4,สิบ=1,หน่วย=7
คุณใช้สูตร : ร้อย-สิบ+3
ผลทำนายรอบถัดไป
6 และ 7
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 3 417 17 92 1 2
จับยี่กี รอบที่ 2 571 71 81 2 3
ระดับความแม่นยำ 17% 17%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 33% ถูก 1 จาก 3
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 33% ถูก 2 จาก 6
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 3 ถูก/จาก 6  
ร้อย+สิบ- 42 54 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-9 43 51 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+7 41 51 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+1 42 50 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+5 42 50 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+9 41 49 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+3 37 49 ดูสูตรนี้
+หน่วย+7 42 48 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 39 48 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 39 48 ดูสูตรนี้