426

ร้อย=4,สิบ=2,หน่วย=6
คุณใช้สูตร : ร้อย-สิบ+2
ผลทำนายรอบถัดไป
4 และ 5
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 9 426 26 80 7 8
จับยี่กี รอบที่ 8 619 19 45 0 1
จับยี่กี รอบที่ 7 244 44 83 5 6
จับยี่กี รอบที่ 6 528 28 35 1 0
จับยี่กี รอบที่ 5 477 77 77 5 4
จับยี่กี รอบที่ 4 294 94 83 6 7
จับยี่กี รอบที่ 3 841 41 38 1 2
จับยี่กี รอบที่ 2 233 33 26 4 5
จับยี่กี รอบที่ 1 425 25 10 4 5
ระดับความแม่นยำ 11% 22%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 56% ถูก 5 จาก 9
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 33% ถูก 6 จาก 18
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 9 ถูก/จาก 18  
+หน่วย- 41 50 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+3 37 49 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+6 38 46 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+4 38 46 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+1 36 46 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+9 38 45 ดูสูตรนี้
+ร้อย+2 37 45 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+7 37 45 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+2 38 44 ดูสูตรนี้
+หน่วย+6 39 43 ดูสูตรนี้