599

ร้อย=5,สิบ=9,หน่วย=9
คุณใช้สูตร : ร้อย+หน่วย-1
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 8 599 99 37 5 6
จับยี่กี รอบที่ 7 719 19 07 1 2
จับยี่กี รอบที่ 6 240 40 71 2 3
จับยี่กี รอบที่ 5 617 17 67 3 4
จับยี่กี รอบที่ 4 163 63 57 0 1
จับยี่กี รอบที่ 3 318 18 92 1 0
จับยี่กี รอบที่ 2 070 70 83 2 3
จับยี่กี รอบที่ 1 776 76 64 2 3
ระดับความแม่นยำ 25% 13%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 75% ถูก 6 จาก 8
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 38% ถูก 6 จาก 16
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 8 ถูก/จาก 16  
หน่วย+สิบ+5 48 60 ดูสูตรนี้
+ร้อย-1 47 59 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 46 56 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 46 55 ดูสูตรนี้
+สิบ+7 47 54 ดูสูตรนี้
+หน่วย+1 45 54 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย- 43 54 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-1 43 54 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ- 43 54 ดูสูตรนี้
+หน่วย+6 42 54 ดูสูตรนี้