692

ร้อย=6,สิบ=9,หน่วย=2
คุณใช้สูตร : ร้อย+ร้อย+4
ผลทำนายรอบถัดไป
6 และ 7
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 12 692 92 60 0 1
จับยี่กี รอบที่ 11 370 70 20 8 9
จับยี่กี รอบที่ 10 777 77 33 2 3
จับยี่กี รอบที่ 9 990 90 05 0 1
จับยี่กี รอบที่ 8 387 87 84 2 3
จับยี่กี รอบที่ 7 965 65 67 8 9
จับยี่กี รอบที่ 6 272 72 84 0 1
จับยี่กี รอบที่ 5 800 00 66 6 7
จับยี่กี รอบที่ 4 113 13 38 2 3
จับยี่กี รอบที่ 3 916 16 11 4 5
จับยี่กี รอบที่ 2 005 05 09 6 7
จับยี่กี รอบที่ 1 628 28 67 4 5
ระดับความแม่นยำ 13% 17%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 58% ถูก 7 จาก 12
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 29% ถูก 7 จาก 24
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 12 ถูก/จาก 24  
ร้อย-สิบ-3 54 66 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+8 53 60 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+6 48 60 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+5 47 60 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+5 47 59 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+6 45 57 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+2 45 57 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+3 45 57 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-6 44 57 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ-6 48 56 ดูสูตรนี้