694

ร้อย=6,สิบ=9,หน่วย=4
คุณใช้สูตร : ร้อย+สิบ-8
ผลทำนายรอบถัดไป
7 และ 8
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 29 694 94 65 1 0
จับยี่กี รอบที่ 28 433 33 62 0 1
จับยี่กี รอบที่ 27 356 56 30 6 7
จับยี่กี รอบที่ 26 683 83 98 8 7
จับยี่กี รอบที่ 25 004 04 13 3 4
จับยี่กี รอบที่ 24 650 50 50 5 4
จับยี่กี รอบที่ 23 218 18 02 2 1
จับยี่กี รอบที่ 22 068 68 79 0 1
จับยี่กี รอบที่ 21 179 79 12 3 4
จับยี่กี รอบที่ 20 382 82 26 0 1
จับยี่กี รอบที่ 19 713 13 74 2 1
จับยี่กี รอบที่ 18 513 13 76 3 4
จับยี่กี รอบที่ 17 383 83 38 8 9
จับยี่กี รอบที่ 16 882 82 57 2 1
จับยี่กี รอบที่ 15 151 51 15 0 1
จับยี่กี รอบที่ 14 445 45 02 3 4
จับยี่กี รอบที่ 13 651 51 98 2 3
จับยี่กี รอบที่ 12 288 88 86 8 9
จับยี่กี รอบที่ 11 791 91 00 2 1
จับยี่กี รอบที่ 10 603 03 41 5 6
จับยี่กี รอบที่ 9 943 43 16 8 9
จับยี่กี รอบที่ 8 795 95 45 7 6
จับยี่กี รอบที่ 7 109 09 47 4 5
จับยี่กี รอบที่ 6 933 33 80 1 0
จับยี่กี รอบที่ 5 169 69 89 5 6
จับยี่กี รอบที่ 4 679 79 53 2 3
จับยี่กี รอบที่ 3 648 48 36 3 4
จับยี่กี รอบที่ 2 567 67 03 8 9
จับยี่กี รอบที่ 1 971 71 58 8 9
ระดับความแม่นยำ 24% 22%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 79% ถูก 23 จาก 29
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 47% ถูก 27 จาก 58
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 29 ถูก/จาก 58  
ร้อย+ร้อย-8 35 43 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+2 34 43 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-9 37 42 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ-9 35 42 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+5 33 42 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย-3 35 41 ดูสูตรนี้
+หน่วย+ 34 41 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-1 32 41 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+3 38 40 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+8 35 40 ดูสูตรนี้