497

ร้อย=4,สิบ=9,หน่วย=7
คุณใช้สูตร : ร้อย+สิบ-4
ผลทำนายรอบถัดไป
9 และ 0
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 22 497 97 55 2 1
จับยี่กี รอบที่ 21 119 19 31 5 6
จับยี่กี รอบที่ 20 457 57 80 7 8
จับยี่กี รอบที่ 19 569 69 44 3 4
จับยี่กี รอบที่ 18 520 20 29 6 7
จับยี่กี รอบที่ 17 283 83 56 6 7
จับยี่กี รอบที่ 16 644 44 92 4 5
จับยี่กี รอบที่ 15 999 99 52 8 9
จับยี่กี รอบที่ 14 752 52 08 6 7
จับยี่กี รอบที่ 13 737 37 24 4 5
จับยี่กี รอบที่ 12 996 96 17 0 1
จับยี่กี รอบที่ 11 954 54 04 3 2
จับยี่กี รอบที่ 10 105 05 33 4 5
จับยี่กี รอบที่ 9 715 15 54 3 4
จับยี่กี รอบที่ 8 160 60 77 8 9
จับยี่กี รอบที่ 7 849 49 64 7 8
จับยี่กี รอบที่ 6 384 84 17 2 3
จับยี่กี รอบที่ 5 334 34 97 2 3
จับยี่กี รอบที่ 4 335 35 69 3 2
จับยี่กี รอบที่ 3 102 02 92 1 0
จับยี่กี รอบที่ 2 124 24 30 3 4
จับยี่กี รอบที่ 1 985 85 58 4 5
ระดับความแม่นยำ 16% 30%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 77% ถูก 17 จาก 22
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 45% ถูก 20 จาก 44
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 22 ถูก/จาก 44  
สิบ+สิบ+1 42 53 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-4 41 53 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-2 42 52 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-1 38 50 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+2 40 49 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-2 39 48 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-1 37 47 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-4 38 46 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-9 36 45 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-5 35 44 ดูสูตรนี้