318

ร้อย=3,สิบ=1,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : หน่วย-สิบ+5
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 3 318 18 92 2 1
จับยี่กี รอบที่ 2 070 70 83 4 5
จับยี่กี รอบที่ 1 776 76 64 4 5
ระดับความแม่นยำ 33% 17%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 67% ถูก 2 จาก 3
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 50% ถูก 3 จาก 6
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 3 ถูก/จาก 6  
หน่วย+สิบ+5 48 60 ดูสูตรนี้
+ร้อย-1 47 59 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 46 56 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 46 55 ดูสูตรนี้
+สิบ+7 47 54 ดูสูตรนี้
+หน่วย+1 45 54 ดูสูตรนี้
+สิบ+1 44 54 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-1 43 54 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย- 43 54 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ- 43 54 ดูสูตรนี้