488

ร้อย=4,สิบ=8,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : หน่วย-สิบ+5
ผลทำนายรอบถัดไป
5 และ 6
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 58 488 88 20 5 6
จับยี่กี รอบที่ 57 433 33 75 2 1
จับยี่กี รอบที่ 56 281 81 48 3 4
จับยี่กี รอบที่ 55 975 75 50 4 5
จับยี่กี รอบที่ 54 132 32 21 7 8
จับยี่กี รอบที่ 53 279 79 51 9 0
จับยี่กี รอบที่ 52 448 48 87 2 3
จับยี่กี รอบที่ 51 929 29 35 8 9
จับยี่กี รอบที่ 50 758 58 56 1 2
จับยี่กี รอบที่ 49 540 40 50 0 1
จับยี่กี รอบที่ 48 350 50 05 8 9
จับยี่กี รอบที่ 47 425 25 76 5 6
จับยี่กี รอบที่ 46 255 55 55 6 7
จับยี่กี รอบที่ 45 723 23 97 7 8
จับยี่กี รอบที่ 44 579 79 99 4 5
จับยี่กี รอบที่ 43 054 54 25 2 3
จับยี่กี รอบที่ 42 452 52 53 4 5
จับยี่กี รอบที่ 41 276 76 25 7 8
จับยี่กี รอบที่ 40 146 46 25 3 4
จับยี่กี รอบที่ 39 053 53 82 8 9
จับยี่กี รอบที่ 38 103 03 54 0 1
จับยี่กี รอบที่ 37 694 94 59 4 5
จับยี่กี รอบที่ 36 354 54 12 6 7
จับยี่กี รอบที่ 35 523 23 06 7 8
จับยี่กี รอบที่ 34 324 24 93 0 1
จับยี่กี รอบที่ 33 750 50 72 7 8
จับยี่กี รอบที่ 32 913 13 59 7 8
จับยี่กี รอบที่ 31 957 57 54 5 6
จับยี่กี รอบที่ 30 655 55 20 2 1
จับยี่กี รอบที่ 29 870 70 67 2 1
จับยี่กี รอบที่ 28 992 92 31 7 8
จับยี่กี รอบที่ 27 802 02 61 5 6
จับยี่กี รอบที่ 26 299 99 00 7 8
จับยี่กี รอบที่ 25 057 57 91 0 1
จับยี่กี รอบที่ 24 327 27 02 2 1
จับยี่กี รอบที่ 23 692 92 64 5 6
จับยี่กี รอบที่ 22 199 99 83 6 7
จับยี่กี รอบที่ 21 145 45 89 0 1
จับยี่กี รอบที่ 20 683 83 28 8 9
จับยี่กี รอบที่ 19 958 58 66 1 2
จับยี่กี รอบที่ 18 640 40 98 1 0
จับยี่กี รอบที่ 17 082 82 57 2 1
จับยี่กี รอบที่ 16 992 92 81 0 1
จับยี่กี รอบที่ 15 950 50 77 7 8
จับยี่กี รอบที่ 14 124 24 21 1 0
จับยี่กี รอบที่ 13 660 60 66 4 5
จับยี่กี รอบที่ 12 110 10 91 7 8
จับยี่กี รอบที่ 11 613 13 16 6 7
จับยี่กี รอบที่ 10 445 45 36 5 6
จับยี่กี รอบที่ 9 699 99 30 2 3
จับยี่กี รอบที่ 8 107 07 61 3 4
จับยี่กี รอบที่ 7 020 20 20 9 0
จับยี่กี รอบที่ 6 137 37 75 6 7
จับยี่กี รอบที่ 5 812 12 17 1 2
จับยี่กี รอบที่ 4 484 84 17 7 8
จับยี่กี รอบที่ 3 246 46 23 1 2
จับยี่กี รอบที่ 2 506 06 67 1 2
จับยี่กี รอบที่ 1 184 84 76 1 2
ระดับความแม่นยำ 21% 19%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 66% ถูก 38 จาก 58
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 40% ถูก 46 จาก 116
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 58 ถูก/จาก 116  
ร้อย+ร้อย+4 48 60 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+2 45 57 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+1 43 52 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+2 34 42 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+9 30 41 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-1 30 41 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ-6 32 40 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ+5 32 40 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+5 32 40 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-6 32 40 ดูสูตรนี้