776

ร้อย=7,สิบ=7,หน่วย=6
คุณใช้สูตร : ร้อย+หน่วย+9
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 1 776 76 64 9 0
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 1
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 2
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 1 ถูก/จาก 2  
ร้อย+ร้อย+ 50 61 ดูสูตรนี้
+ร้อย+8 50 61 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+5 48 60 ดูสูตรนี้
+ร้อย-1 47 59 ดูสูตรนี้
+ร้อย+7 46 59 ดูสูตรนี้
+หน่วย+7 45 57 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 46 56 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 46 55 ดูสูตรนี้
+สิบ+7 47 54 ดูสูตรนี้
+หน่วย+1 45 54 ดูสูตรนี้