102

ร้อย=1,สิบ=0,หน่วย=2
คุณใช้สูตร : หน่วย+ร้อย+9
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 15 102 02 94 1 2
จับยี่กี รอบที่ 14 953 53 62 4 5
จับยี่กี รอบที่ 13 689 89 03 6 7
จับยี่กี รอบที่ 12 433 33 24 8 9
จับยี่กี รอบที่ 11 297 97 34 8 9
จับยี่กี รอบที่ 10 475 75 97 9 0
จับยี่กี รอบที่ 9 426 26 80 4 5
จับยี่กี รอบที่ 8 619 19 45 5 6
จับยี่กี รอบที่ 7 244 44 83 2 3
จับยี่กี รอบที่ 6 528 28 35 0 1
จับยี่กี รอบที่ 5 477 77 77 5 6
จับยี่กี รอบที่ 4 294 94 83 8 9
จับยี่กี รอบที่ 3 841 41 38 4 5
จับยี่กี รอบที่ 2 233 33 26 8 9
จับยี่กี รอบที่ 1 425 25 10 9 0
ระดับความแม่นยำ 27% 23%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 73% ถูก 11 จาก 15
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 50% ถูก 15 จาก 30
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 15 ถูก/จาก 30  
ร้อย-สิบ+3 37 49 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+4 38 46 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+1 36 46 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+9 38 45 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+7 37 45 ดูสูตรนี้
+ร้อย+2 37 45 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+2 38 44 ดูสูตรนี้
+หน่วย+6 39 43 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 37 43 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-4 36 43 ดูสูตรนี้