283

ร้อย=2,สิบ=8,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : ร้อย+หน่วย+3
ผลทำนายรอบถัดไป
8 และ 9
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 17 283 83 56 3 4
จับยี่กี รอบที่ 16 644 44 92 1 2
จับยี่กี รอบที่ 15 999 99 52 2 3
จับยี่กี รอบที่ 14 752 52 08 7 8
จับยี่กี รอบที่ 13 737 37 24 8 9
จับยี่กี รอบที่ 12 996 96 17 6 7
จับยี่กี รอบที่ 11 954 54 04 9 0
จับยี่กี รอบที่ 10 105 05 33 5 6
จับยี่กี รอบที่ 9 715 15 54 4 5
จับยี่กี รอบที่ 8 160 60 77 0 1
จับยี่กี รอบที่ 7 849 49 64 0 1
จับยี่กี รอบที่ 6 384 84 17 0 1
จับยี่กี รอบที่ 5 334 34 97 1 2
จับยี่กี รอบที่ 4 335 35 69 6 7
จับยี่กี รอบที่ 3 102 02 92 8 9
จับยี่กี รอบที่ 2 124 24 30 7 8
จับยี่กี รอบที่ 1 985 85 58 3 4
ระดับความแม่นยำ 26% 24%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 71% ถูก 12 จาก 17
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 50% ถูก 17 จาก 34
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 17 ถูก/จาก 34  
สิบ+สิบ+1 42 53 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-4 41 53 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-2 42 52 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+3 44 50 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-1 38 50 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+2 40 49 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-2 39 48 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-1 37 47 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-4 38 46 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-9 36 45 ดูสูตรนี้