599

ร้อย=5,สิบ=9,หน่วย=9
คุณใช้สูตร : สิบ-หน่วย-6
ผลทำนายรอบถัดไป
6 และ 5
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 8 599 99 37 4 3
จับยี่กี รอบที่ 7 719 19 07 2 1
จับยี่กี รอบที่ 6 240 40 71 2 1
จับยี่กี รอบที่ 5 617 17 67 3 2
จับยี่กี รอบที่ 4 163 63 57 3 2
จับยี่กี รอบที่ 3 318 18 92 1 2
จับยี่กี รอบที่ 2 070 70 83 5 4
ระดับความแม่นยำ 19% 25%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 63% ถูก 5 จาก 8
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 44% ถูก 7 จาก 16
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 8 ถูก/จาก 16  
หน่วย+สิบ+5 48 60 ดูสูตรนี้
+ร้อย-1 47 59 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 46 56 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 46 55 ดูสูตรนี้
+หน่วย+1 45 54 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ- 43 54 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย- 43 54 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-1 43 54 ดูสูตรนี้
+หน่วย+6 42 54 ดูสูตรนี้
+หน่วย+5 39 54 ดูสูตรนี้