689

ร้อย=6,สิบ=8,หน่วย=9
คุณใช้สูตร : สิบ-หน่วย+6
ผลทำนายรอบถัดไป
5 และ 6
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 13 689 89 03 6 7
จับยี่กี รอบที่ 12 433 33 24 8 9
จับยี่กี รอบที่ 11 297 97 34 8 9
จับยี่กี รอบที่ 10 475 75 97 2 3
จับยี่กี รอบที่ 9 426 26 80 2 1
จับยี่กี รอบที่ 8 619 19 45 6 7
จับยี่กี รอบที่ 7 244 44 83 0 1
จับยี่กี รอบที่ 6 528 28 35 6 7
จับยี่กี รอบที่ 5 477 77 77 1 2
จับยี่กี รอบที่ 4 294 94 83 9 0
จับยี่กี รอบที่ 3 841 41 38 6 7
จับยี่กี รอบที่ 2 233 33 26 3 4
จับยี่กี รอบที่ 1 425 25 10 3 4
ระดับความแม่นยำ 19% 8%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 54% ถูก 7 จาก 13
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 27% ถูก 7 จาก 26
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 13 ถูก/จาก 26  
ร้อย-สิบ+3 37 49 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+4 38 46 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+1 36 46 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+9 38 45 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+7 37 45 ดูสูตรนี้
+ร้อย+2 37 45 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+2 38 44 ดูสูตรนี้
+หน่วย+6 39 43 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 37 43 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-4 36 43 ดูสูตรนี้