070

ร้อย=0,สิบ=7,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : สิบ-หน่วย+5
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 2 070 70 83 6 7
จับยี่กี รอบที่ 1 776 76 64 6 7
ระดับความแม่นยำ 25% 50%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 100% ถูก 2 จาก 2
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 75% ถูก 3 จาก 4
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 2 ถูก/จาก 4  
ร้อย+ร้อย+ 50 61 ดูสูตรนี้
+ร้อย+8 50 61 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+5 48 60 ดูสูตรนี้
+ร้อย-1 47 59 ดูสูตรนี้
+ร้อย+7 46 59 ดูสูตรนี้
+หน่วย+7 45 57 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 46 56 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 46 55 ดูสูตรนี้
+สิบ+7 47 54 ดูสูตรนี้
+หน่วย+1 45 54 ดูสูตรนี้