672

ร้อย=6,สิบ=7,หน่วย=2
คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ-6
ผลทำนายรอบถัดไป
8 และ 9
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 17 672 72 19 4 5
จับยี่กี รอบที่ 16 352 52 39 2 1
จับยี่กี รอบที่ 15 520 20 74 2 1
จับยี่กี รอบที่ 14 127 27 46 2 3
จับยี่กี รอบที่ 13 096 96 20 2 3
จับยี่กี รอบที่ 12 092 92 64 6 5
จับยี่กี รอบที่ 11 801 01 66 0 1
จับยี่กี รอบที่ 10 234 34 65 6 5
จับยี่กี รอบที่ 9 602 02 59 6 5
จับยี่กี รอบที่ 8 203 03 84 4 5
จับยี่กี รอบที่ 7 057 57 73 6 7
จับยี่กี รอบที่ 6 263 63 34 2 3
จับยี่กี รอบที่ 5 893 93 37 6 5
จับยี่กี รอบที่ 4 900 00 53 4 3
จับยี่กี รอบที่ 3 417 17 92 8 9
จับยี่กี รอบที่ 2 571 71 81 2 3
จับยี่กี รอบที่ 1 899 99 45 6 5
ระดับความแม่นยำ 29% 24%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 82% ถูก 14 จาก 17
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 53% ถูก 18 จาก 34
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 17 ถูก/จาก 34  
ร้อย+สิบ- 42 54 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-9 43 51 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+7 41 51 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+1 42 50 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+5 42 50 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+9 41 49 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+3 37 49 ดูสูตรนี้
+หน่วย+7 42 48 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 39 48 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 39 48 ดูสูตรนี้