960

ร้อย=9,สิบ=6,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : ร้อย+สิบ+3
ผลทำนายรอบถัดไป
8 และ 9
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 30 960 60 24 8 9
จับยี่กี รอบที่ 29 694 94 65 0 1
จับยี่กี รอบที่ 28 433 33 62 1 2
จับยี่กี รอบที่ 27 356 56 30 7 8
จับยี่กี รอบที่ 26 683 83 98 3 4
จับยี่กี รอบที่ 25 004 04 13 4 5
จับยี่กี รอบที่ 24 650 50 50 6 7
จับยี่กี รอบที่ 23 218 18 02 9 0
จับยี่กี รอบที่ 22 068 68 79 1 2
จับยี่กี รอบที่ 21 179 79 12 4 5
จับยี่กี รอบที่ 20 382 82 26 1 2
จับยี่กี รอบที่ 19 713 13 74 9 0
จับยี่กี รอบที่ 18 513 13 76 4 5
จับยี่กี รอบที่ 17 383 83 38 9 0
จับยี่กี รอบที่ 16 882 82 57 9 0
จับยี่กี รอบที่ 15 151 51 15 1 2
จับยี่กี รอบที่ 14 445 45 02 4 5
จับยี่กี รอบที่ 13 651 51 98 3 4
จับยี่กี รอบที่ 12 288 88 86 9 0
จับยี่กี รอบที่ 11 791 91 00 9 0
จับยี่กี รอบที่ 10 603 03 41 6 7
จับยี่กี รอบที่ 9 943 43 16 9 0
จับยี่กี รอบที่ 8 795 95 45 4 5
จับยี่กี รอบที่ 7 109 09 47 5 6
จับยี่กี รอบที่ 6 933 33 80 0 1
จับยี่กี รอบที่ 5 169 69 89 6 7
จับยี่กี รอบที่ 4 679 79 53 3 4
จับยี่กี รอบที่ 3 648 48 36 4 5
จับยี่กี รอบที่ 2 567 67 03 9 0
จับยี่กี รอบที่ 1 971 71 58 9 0
ระดับความแม่นยำ 23% 15%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 67% ถูก 20 จาก 30
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 38% ถูก 23 จาก 60
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 30 ถูก/จาก 60  
ร้อย+ร้อย-8 35 43 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+2 34 43 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-9 37 42 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ-9 35 42 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+5 33 42 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย-3 35 41 ดูสูตรนี้
+หน่วย+ 34 41 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-1 32 41 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+3 38 40 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+8 35 40 ดูสูตรนี้