454

ร้อย=4,สิบ=5,หน่วย=4
คุณใช้สูตร : สิบ+สิบ+1
ผลทำนายรอบถัดไป
1 และ 2
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 62 454 54 88 7 8
จับยี่กี รอบที่ 61 633 33 23 5 6
จับยี่กี รอบที่ 60 072 72 96 1 2
จับยี่กี รอบที่ 59 505 05 01 7 8
จับยี่กี รอบที่ 58 488 88 20 7 8
จับยี่กี รอบที่ 57 433 33 75 7 8
จับยี่กี รอบที่ 56 281 81 48 5 6
จับยี่กี รอบที่ 55 975 75 50 7 8
จับยี่กี รอบที่ 54 132 32 21 5 6
จับยี่กี รอบที่ 53 279 79 51 9 0
จับยี่กี รอบที่ 52 448 48 87 5 6
จับยี่กี รอบที่ 51 929 29 35 1 2
จับยี่กี รอบที่ 50 758 58 56 9 0
จับยี่กี รอบที่ 49 540 40 50 1 2
จับยี่กี รอบที่ 48 350 50 05 5 6
จับยี่กี รอบที่ 47 425 25 76 1 2
จับยี่กี รอบที่ 46 255 55 55 5 6
จับยี่กี รอบที่ 45 723 23 97 5 6
จับยี่กี รอบที่ 44 579 79 99 1 2
จับยี่กี รอบที่ 43 054 54 25 1 2
จับยี่กี รอบที่ 42 452 52 53 5 6
จับยี่กี รอบที่ 41 276 76 25 9 0
จับยี่กี รอบที่ 40 146 46 25 1 2
จับยี่กี รอบที่ 39 053 53 82 1 2
จับยี่กี รอบที่ 38 103 03 54 9 0
จับยี่กี รอบที่ 37 694 94 59 1 2
จับยี่กี รอบที่ 36 354 54 12 5 6
จับยี่กี รอบที่ 35 523 23 06 5 6
จับยี่กี รอบที่ 34 324 24 93 1 2
จับยี่กี รอบที่ 33 750 50 72 3 4
จับยี่กี รอบที่ 32 913 13 59 1 2
จับยี่กี รอบที่ 31 957 57 54 1 2
จับยี่กี รอบที่ 30 655 55 20 5 6
จับยี่กี รอบที่ 29 870 70 67 9 0
จับยี่กี รอบที่ 28 992 92 31 1 2
จับยี่กี รอบที่ 27 802 02 61 9 0
จับยี่กี รอบที่ 26 299 99 00 1 2
จับยี่กี รอบที่ 25 057 57 91 5 6
จับยี่กี รอบที่ 24 327 27 02 9 0
จับยี่กี รอบที่ 23 692 92 64 9 0
จับยี่กี รอบที่ 22 199 99 83 9 0
จับยี่กี รอบที่ 21 145 45 89 7 8
จับยี่กี รอบที่ 20 683 83 28 1 2
จับยี่กี รอบที่ 19 958 58 66 9 0
จับยี่กี รอบที่ 18 640 40 98 7 8
จับยี่กี รอบที่ 17 082 82 57 9 0
จับยี่กี รอบที่ 16 992 92 81 1 2
จับยี่กี รอบที่ 15 950 50 77 5 6
จับยี่กี รอบที่ 14 124 24 21 3 4
จับยี่กี รอบที่ 13 660 60 66 3 4
จับยี่กี รอบที่ 12 110 10 91 3 4
จับยี่กี รอบที่ 11 613 13 16 9 0
จับยี่กี รอบที่ 10 445 45 36 9 0
จับยี่กี รอบที่ 9 699 99 30 1 2
จับยี่กี รอบที่ 8 107 07 61 5 6
จับยี่กี รอบที่ 7 020 20 20 7 8
จับยี่กี รอบที่ 6 137 37 75 3 4
จับยี่กี รอบที่ 5 812 12 17 7 8
จับยี่กี รอบที่ 4 484 84 17 9 0
จับยี่กี รอบที่ 3 246 46 23 1 2
จับยี่กี รอบที่ 2 506 06 67 7 8
จับยี่กี รอบที่ 1 184 84 76 7 8
ระดับความแม่นยำ 18% 23%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 69% ถูก 43 จาก 62
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 40% ถูก 50 จาก 124
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 62 ถูก/จาก 124  
ร้อย+ร้อย+4 48 60 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+2 45 57 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+1 43 52 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+2 34 42 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+9 30 41 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-1 30 41 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ-6 32 40 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ+5 32 40 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+5 32 40 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-6 32 40 ดูสูตรนี้