719

ร้อย=7,สิบ=1,หน่วย=9
คุณใช้สูตร : ร้อย+สิบ+2
ผลทำนายรอบถัดไป
0 และ 1
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 7 719 19 07 8 9
จับยี่กี รอบที่ 6 240 40 71 9 0
จับยี่กี รอบที่ 5 617 17 67 9 0
จับยี่กี รอบที่ 4 163 63 57 6 7
จับยี่กี รอบที่ 3 318 18 92 9 0
จับยี่กี รอบที่ 2 070 70 83 6 7
จับยี่กี รอบที่ 1 776 76 64 6 7
ระดับความแม่นยำ 21% 36%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 86% ถูก 6 จาก 7
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 57% ถูก 8 จาก 14
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 7 ถูก/จาก 14  
หน่วย+สิบ+5 48 60 ดูสูตรนี้
+ร้อย-1 47 59 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 46 56 ดูสูตรนี้
+สิบ+ 46 55 ดูสูตรนี้
+สิบ+7 47 54 ดูสูตรนี้
+หน่วย+1 45 54 ดูสูตรนี้
+สิบ+1 44 54 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ- 43 54 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-1 43 54 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย- 43 54 ดูสูตรนี้