672

ร้อย=6,สิบ=7,หน่วย=2
คุณใช้สูตร : ร้อย+สิบ+
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 17 672 72 19 8 9
จับยี่กี รอบที่ 16 352 52 39 7 8
จับยี่กี รอบที่ 15 520 20 74 3 4
จับยี่กี รอบที่ 14 127 27 46 9 0
จับยี่กี รอบที่ 13 096 96 20 9 0
จับยี่กี รอบที่ 12 092 92 64 8 9
จับยี่กี รอบที่ 11 801 01 66 5 6
จับยี่กี รอบที่ 10 234 34 65 6 7
จับยี่กี รอบที่ 9 602 02 59 2 3
จับยี่กี รอบที่ 8 203 03 84 5 6
จับยี่กี รอบที่ 7 057 57 73 8 9
จับยี่กี รอบที่ 6 263 63 34 7 8
จับยี่กี รอบที่ 5 893 93 37 9 0
จับยี่กี รอบที่ 4 900 00 53 5 6
จับยี่กี รอบที่ 3 417 17 92 2 3
จับยี่กี รอบที่ 2 571 71 81 7 8
จับยี่กี รอบที่ 1 899 99 45 7 8
ระดับความแม่นยำ 21% 21%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 71% ถูก 12 จาก 17
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 41% ถูก 14 จาก 34
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 17 ถูก/จาก 34  
ร้อย+สิบ- 42 54 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-9 43 51 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+7 41 51 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+1 42 50 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+5 42 50 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+9 41 49 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+3 37 49 ดูสูตรนี้
+หน่วย+7 42 48 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 39 48 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 39 48 ดูสูตรนี้