475

ร้อย=4,สิบ=7,หน่วย=5
คุณใช้สูตร : ร้อย-สิบ-6
ผลทำนายรอบถัดไป
9 และ 8
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 10 475 75 97 4 3
จับยี่กี รอบที่ 9 426 26 80 1 0
จับยี่กี รอบที่ 8 619 19 45 8 7
จับยี่กี รอบที่ 7 244 44 83 3 2
จับยี่กี รอบที่ 6 528 28 35 9 8
จับยี่กี รอบที่ 5 477 77 77 3 2
จับยี่กี รอบที่ 4 294 94 83 2 1
จับยี่กี รอบที่ 3 841 41 38 7 6
จับยี่กี รอบที่ 2 233 33 26 4 3
จับยี่กี รอบที่ 1 425 25 10 4 3
ระดับความแม่นยำ 20% 20%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 70% ถูก 7 จาก 10
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 40% ถูก 8 จาก 20
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 10 ถูก/จาก 20  
ร้อย-สิบ+3 37 49 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+6 38 46 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+4 38 46 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+1 36 46 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+9 38 45 ดูสูตรนี้
+ร้อย+2 37 45 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+7 37 45 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+2 38 44 ดูสูตรนี้
+หน่วย+6 39 43 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 37 43 ดูสูตรนี้