433

ร้อย=4,สิบ=3,หน่วย=3
คุณใช้สูตร :
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กีมาวินเบท
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
จับยี่กี รอบที่ 28 433 33 62 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 27 356 56 30 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 26 683 83 98 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 25 004 04 13 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 24 650 50 50 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 23 218 18 02 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 22 068 68 79 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 21 179 79 12 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 20 382 82 26 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 19 713 13 74 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 18 513 13 76 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 17 383 83 38 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 16 882 82 57 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 15 151 51 15 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 14 445 45 02 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 13 651 51 98 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 12 288 88 86 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 11 791 91 00 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 10 603 03 41 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 9 943 43 16 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 8 795 95 45 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 7 109 09 47 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 6 933 33 80 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 5 169 69 89 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 4 679 79 53 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 3 648 48 36 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 2 567 67 03 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
จับยี่กี รอบที่ 1 971 71 58 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 28
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 56
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 28 ถูก/จาก 56  
+หน่วย-5 38 46 ดูสูตรนี้
+ร้อย-2 36 46 ดูสูตรนี้
+หน่วย-6 33 45 ดูสูตรนี้
+ร้อย-3 37 43 ดูสูตรนี้
+ร้อย-7 37 43 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-8 35 43 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+2 34 43 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+9 33 43 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-9 37 42 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ-9 35 42 ดูสูตรนี้