706

ร้อย=7,สิบ=0,หน่วย=6
คุณใช้สูตร : ร้อย-หน่วย+8
ผลทำนายรอบถัดไป
9 และ 0
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี 999 ลัคกี้
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
ปิงปอง 11:45 706 06 21 5 6
ปิงปอง 11:30 730 30 54 6 7
ปิงปอง 11:15 769 69 58 5 6
ปิงปอง 11:00 659 59 34 0 1
ปิงปอง 10:45 200 00 48 0 1
ปิงปอง 10:30 644 44 05 5 6
ปิงปอง 10:15 053 53 59 7 8
ปิงปอง 10:00 859 59 12 3 4
ปิงปอง 09:45 843 43 71 5 6
ปิงปอง 09:30 114 14 13 3 4
ปิงปอง 09:15 904 04 34 5 6
ปิงปอง 09:00 760 60 35 2 3
ปิงปอง 08:45 531 31 10 1 0
ปิงปอง 08:30 099 99 87 0 1
ปิงปอง 08:15 381 81 79 6 7
ปิงปอง 08:00 840 40 82 8 9
ปิงปอง 07:45 484 84 94 9 0
ปิงปอง 07:30 594 94 94 2 3
ปิงปอง 07:15 177 77 49 5 6
ปิงปอง 07:00 578 78 94 5 6
ปิงปอง 06:45 043 43 91 9 0
ปิงปอง 06:30 655 55 67 7 8
ปิงปอง 06:15 182 82 03 9 0
ปิงปอง 06:00 877 77 53 5 6
ปิงปอง 05:45 275 75 19 3 4
ปิงปอง 05:30 914 14 13 7 8
ปิงปอง 05:15 900 00 38 5 6
ปิงปอง 05:00 992 92 08 3 4
ปิงปอง 04:45 196 96 91 0 1
ปิงปอง 04:30 068 68 84 5 6
ปิงปอง 04:15 568 68 69 1 2
ปิงปอง 04:00 108 08 50 1 2
ปิงปอง 03:45 198 98 35 5 6
ปิงปอง 03:30 164 64 82 0 1
ปิงปอง 03:15 371 71 31 9 0
ปิงปอง 03:00 473 73 52 9 0
ปิงปอง 02:45 302 02 44 3 4
ปิงปอง 02:30 338 38 42 6 7
ปิงปอง 02:15 971 71 59 8 9
ปิงปอง 02:00 898 98 70 6 7
ปิงปอง 01:45 103 03 70 1 2
ปิงปอง 01:30 421 21 13 4 5
ปิงปอง 01:15 175 75 94 3 4
ปิงปอง 01:00 510 10 36 4 5
ปิงปอง 00:45 125 25 85 8 9
ปิงปอง 00:30 383 83 93 6 7
ปิงปอง 00:15 941 41 45 1 2
ระดับความแม่นยำ 20% 19%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 65% ถูก 31 จาก 48
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 39% ถูก 37 จาก 96
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 48 ถูก/จาก 96  
ร้อย-หน่วย+2 63 79 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-4 65 78 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+3 62 78 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-3 61 78 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+5 59 78 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 58 78 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+3 64 77 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-1 61 77 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 61 77 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-6 65 76 ดูสูตรนี้