900

ร้อย=9,สิบ=0,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : ร้อย-สิบ+2
ผลทำนายรอบถัดไป
1 และ 2
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี 999 ลัคกี้
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
ปิงปอง 11:30 900 00 48 1 2
ปิงปอง 11:15 903 03 11 3 4
ปิงปอง 11:00 761 61 44 6 7
ปิงปอง 10:45 731 31 01 2 3
ปิงปอง 10:30 556 56 87 0 1
ปิงปอง 10:15 574 74 94 2 1
ปิงปอง 10:00 370 70 35 5 4
ปิงปอง 09:45 078 78 07 4 5
ปิงปอง 09:30 861 61 42 4 3
ปิงปอง 09:15 171 71 35 2 3
ปิงปอง 09:00 662 62 26 2 1
ปิงปอง 08:45 486 86 83 0 1
ปิงปอง 08:30 579 79 85 2 3
ปิงปอง 08:15 110 10 28 4 3
ปิงปอง 08:00 287 87 26 3 4
ปิงปอง 07:45 989 89 26 4 3
ปิงปอง 07:30 062 62 89 5 6
ปิงปอง 07:15 856 56 57 4 3
ปิงปอง 07:00 397 97 32 9 0
ปิงปอง 06:45 817 17 44 6 5
ปิงปอง 06:30 190 90 23 7 8
ปิงปอง 06:15 613 13 34 3 4
ปิงปอง 06:00 763 63 57 1 2
ปิงปอง 05:45 344 44 03 1 2
ปิงปอง 05:30 122 22 03 5 6
ปิงปอง 05:15 522 22 46 1 2
ปิงปอง 05:00 673 73 97 4 5
ปิงปอง 04:45 205 05 20 4 5
ปิงปอง 04:30 420 20 35 6 7
ปิงปอง 04:15 847 47 00 1 2
ปิงปอง 04:00 782 82 01 5 6
ปิงปอง 03:45 852 52 46 4 5
ปิงปอง 03:30 420 20 08 3 4
ปิงปอง 03:15 105 05 57 1 0
ปิงปอง 03:00 037 37 52 1 0
ปิงปอง 02:45 256 56 66 1 0
ปิงปอง 02:30 037 37 60 4 5
ปิงปอง 02:15 646 46 07 9 0
ปิงปอง 02:00 928 28 90 9 0
ปิงปอง 01:45 700 00 91 6 5
ปิงปอง 01:30 194 94 04 1 0
ปิงปอง 01:15 030 30 59 2 3
ปิงปอง 01:00 552 52 79 1 2
ปิงปอง 00:45 561 61 76 0 1
ปิงปอง 00:30 791 91 83 1 2
ปิงปอง 00:15 676 76 74 3 4
ระดับความแม่นยำ 13% 19%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 51% ถูก 24 จาก 47
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 32% ถูก 30 จาก 94
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 47 ถูก/จาก 94  
ร้อย+หน่วย-3 68 80 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+5 66 79 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+8 65 79 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+2 63 79 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-4 65 78 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+3 62 78 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-3 61 78 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 58 78 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+3 64 77 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-1 61 77 ดูสูตรนี้