736

ร้อย=7,สิบ=3,หน่วย=6
คุณใช้สูตร : ร้อย+หน่วย+7
ผลทำนายรอบถัดไป
0 และ 1
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี 999 ลัคกี้
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
ปิงปอง 11:15 736 36 57 4 5
ปิงปอง 11:00 869 69 97 3 4
ปิงปอง 10:45 769 69 33 4 5
ปิงปอง 10:30 552 52 61 6 7
ปิงปอง 10:15 396 96 93 9 0
ปิงปอง 10:00 329 29 97 3 4
ปิงปอง 09:45 402 02 74 3 4
ปิงปอง 09:30 006 06 57 5 6
ปิงปอง 09:15 018 18 30 4 5
ปิงปอง 09:00 067 67 30 8 9
ปิงปอง 08:45 902 02 83 2 3
ปิงปอง 08:30 114 14 62 1 2
ปิงปอง 08:15 301 01 68 3 4
ปิงปอง 08:00 680 80 65 2 3
ปิงปอง 07:45 342 42 03 9 0
ปิงปอง 07:30 082 82 45 8 9
ปิงปอง 07:15 605 05 72 8 9
ปิงปอง 07:00 378 78 05 8 9
ปิงปอง 06:45 526 26 15 7 8
ปิงปอง 06:30 753 53 31 6 7
ปิงปอง 06:15 821 21 09 3 4
ปิงปอง 06:00 105 05 79 1 2
ปิงปอง 05:45 767 67 49 1 2
ปิงปอง 05:30 410 10 86 4 5
ปิงปอง 05:15 968 68 47 8 9
ปิงปอง 05:00 774 74 56 6 7
ปิงปอง 04:45 198 98 46 3 4
ปิงปอง 04:30 155 55 16 9 0
ปิงปอง 04:15 923 23 94 9 0
ปิงปอง 04:00 141 41 84 1 2
ปิงปอง 03:45 311 11 20 5 6
ปิงปอง 03:30 820 20 14 6 7
ปิงปอง 03:15 425 25 84 4 5
ปิงปอง 03:00 493 93 86 0 1
ปิงปอง 02:45 033 33 91 1 2
ปิงปอง 02:30 797 97 38 9 0
ปิงปอง 02:15 557 57 86 3 4
ปิงปอง 02:00 185 85 93 1 2
ปิงปอง 01:45 381 81 16 2 3
ปิงปอง 01:30 322 22 46 5 6
ปิงปอง 01:15 622 22 19 4 5
ปิงปอง 01:00 037 37 26 6 7
ปิงปอง 00:45 029 29 11 2 3
ปิงปอง 00:30 253 53 01 2 3
ปิงปอง 00:15 966 66 53 1 2
ระดับความแม่นยำ 24% 16%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 63% ถูก 29 จาก 46
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 40% ถูก 37 จาก 92
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 46 ถูก/จาก 92  
หน่วย+สิบ+ 62 80 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+7 65 75 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+8 59 75 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+2 59 74 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+7 57 74 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย- 59 72 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+7 56 72 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ-2 60 70 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-3 58 70 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ- 61 69 ดูสูตรนี้