403

ร้อย=4,สิบ=0,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : หน่วย+หน่วย+7
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี 999 ลัคกี้
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
ปิงปอง 08:45 403 03 89 3 4
ปิงปอง 08:30 353 53 00 1 2
ปิงปอง 08:15 632 32 48 9 0
ปิงปอง 08:00 586 86 24 3 4
ปิงปอง 07:45 488 88 94 7 8
ปิงปอง 07:30 785 85 19 5 6
ปิงปอง 07:15 419 19 60 7 8
ปิงปอง 07:00 710 10 57 3 4
ปิงปอง 06:45 258 58 09 9 0
ปิงปอง 06:30 876 76 85 1 2
ปิงปอง 06:15 792 92 02 7 8
ปิงปอง 06:00 625 25 87 1 2
ปิงปอง 05:45 257 57 96 9 0
ปิงปอง 05:30 196 96 76 7 8
ปิงปอง 05:15 700 00 47 1 2
ปิงปอง 05:00 527 27 59 9 0
ปิงปอง 04:45 831 31 81 1 2
ปิงปอง 04:30 412 12 40 1 2
ปิงปอง 04:15 692 92 85 9 0
ปิงปอง 04:00 906 06 39 1 2
ปิงปอง 03:45 992 92 28 1 2
ปิงปอง 03:30 182 82 67 7 8
ปิงปอง 03:15 875 75 37 9 0
ปิงปอง 03:00 081 81 76 3 4
ปิงปอง 02:45 763 63 85 5 6
ปิงปอง 02:30 884 84 54 9 0
ปิงปอง 02:15 771 71 55 5 6
ปิงปอง 02:00 504 04 63 9 0
ปิงปอง 01:45 636 36 26 7 8
ปิงปอง 01:30 245 45 80 7 8
ปิงปอง 01:15 210 10 10 3 4
ปิงปอง 01:00 823 23 21 5 6
ปิงปอง 00:45 489 89 92 5 6
ปิงปอง 00:30 079 79 29 3 4
ปิงปอง 00:15 068 68 82 7 8
ระดับความแม่นยำ 18% 17%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 56% ถูก 20 จาก 36
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 35% ถูก 25 จาก 72
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 36 ถูก/จาก 72  
ร้อย-หน่วย+1 66 80 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+1 64 80 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+ 62 80 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+ 66 78 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+2 64 77 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+7 65 75 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+8 59 75 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+2 59 74 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+7 57 74 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+3 61 72 ดูสูตรนี้