854

ร้อย=8,สิบ=5,หน่วย=4
คุณใช้สูตร : หน่วย+หน่วย+6
ผลทำนายรอบถัดไป
4 และ 5
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี 999 ลัคกี้
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
ปิงปอง 19:30 854 54 46 0 1
ปิงปอง 19:00 352 52 98 4 5
ปิงปอง 18:30 184 84 66 2 3
ปิงปอง 18:00 543 43 08 6 7
ปิงปอง 4โมงเย็น 215 15 73 0 1
ปิงปอง 367 67 69 0 1
ปิงปอง 412 12 19 0 1
ปิงปอง 057 57 48 2 3
ปิงปอง 513 13 62 4 5
ปิงปอง 11โมงเช้า 934 34 41 8 9
ปิงปอง 10โมงเช้า 471 71 41 0 1
ปิงปอง 9โมงเช้า 482 82 02 4 5
ระดับความแม่นยำ 4% 23%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 54% ถูก 7 จาก 13
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 27% ถูก 7 จาก 26
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 13 ถูก/จาก 26  
หน่วย+หน่วย+9 64 84 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 65 81 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+8 59 75 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+2 59 74 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+7 56 72 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 55 69 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย- 55 69 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+6 51 65 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+4 50 57 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+5 49 56 ดูสูตรนี้