675

ร้อย=6,สิบ=7,หน่วย=5
คุณใช้สูตร : หน่วย+หน่วย+4
ผลทำนายรอบถัดไป
4 และ 5
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี 999 ลัคกี้
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
ปิงปอง 07:15 675 75 97 2 3
ปิงปอง 07:00 454 54 38 2 3
ปิงปอง 06:45 679 79 92 2 3
ปิงปอง 06:30 209 09 67 4 5
ปิงปอง 06:15 110 10 05 8 9
ปิงปอง 06:00 762 62 28 0 1
ปิงปอง 05:45 898 98 05 0 1
ปิงปอง 05:30 218 18 51 8 9
ปิงปอง 05:15 342 42 11 6 7
ปิงปอง 05:00 161 61 19 4 5
ปิงปอง 04:45 670 70 72 0 1
ปิงปอง 04:30 688 88 52 6 7
ปิงปอง 04:15 831 31 12 6 7
ปิงปอง 04:00 201 01 04 4 5
ปิงปอง 03:45 915 15 87 8 9
ปิงปอง 03:30 632 32 66 2 3
ปิงปอง 03:15 569 69 41 4 5
ปิงปอง 03:00 350 50 34 4 5
ปิงปอง 02:45 915 15 61 6 7
ปิงปอง 02:30 841 41 29 2 3
ปิงปอง 02:15 124 24 81 2 3
ปิงปอง 02:00 794 94 96 4 5
ปิงปอง 01:45 155 55 42 6 7
ปิงปอง 01:30 066 66 75 6 7
ปิงปอง 01:15 216 16 30 6 7
ปิงปอง 01:00 526 26 40 2 3
ปิงปอง 00:45 479 79 88 4 5
ปิงปอง 00:30 725 25 80 4 5
ปิงปอง 00:15 115 15 84 4 5
ระดับความแม่นยำ 32% 13%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 70% ถูก 21 จาก 30
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 45% ถูก 27 จาก 60
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 30 ถูก/จาก 60  
หน่วย+หน่วย+9 64 84 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 65 81 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+8 59 75 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+ 57 75 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+2 59 74 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 55 73 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+7 56 72 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 58 71 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย- 55 69 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 55 69 ดูสูตรนี้