632

ร้อย=6,สิบ=3,หน่วย=2
คุณใช้สูตร : หน่วย+หน่วย+2
ผลทำนายรอบถัดไป
6 และ 7
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี 999 ลัคกี้
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
ปิงปอง 08:15 632 32 48 4 5
ปิงปอง 08:00 586 86 24 8 9
ปิงปอง 07:45 488 88 94 2 3
ปิงปอง 07:30 785 85 19 0 1
ปิงปอง 07:15 419 19 60 2 3
ปิงปอง 07:00 710 10 57 8 9
ปิงปอง 06:45 258 58 09 4 5
ปิงปอง 06:30 876 76 85 6 7
ปิงปอง 06:15 792 92 02 2 3
ปิงปอง 06:00 625 25 87 6 7
ปิงปอง 05:45 257 57 96 4 5
ปิงปอง 05:30 196 96 76 2 3
ปิงปอง 05:15 700 00 47 6 7
ปิงปอง 05:00 527 27 59 4 5
ปิงปอง 04:45 831 31 81 6 7
ปิงปอง 04:30 412 12 40 6 7
ปิงปอง 04:15 692 92 85 4 5
ปิงปอง 04:00 906 06 39 6 7
ปิงปอง 03:45 992 92 28 6 7
ปิงปอง 03:30 182 82 67 2 3
ปิงปอง 03:15 875 75 37 4 5
ปิงปอง 03:00 081 81 76 8 9
ปิงปอง 02:45 763 63 85 0 1
ปิงปอง 02:30 884 84 54 4 5
ปิงปอง 02:15 771 71 55 0 1
ปิงปอง 02:00 504 04 63 4 5
ปิงปอง 01:45 636 36 26 2 3
ปิงปอง 01:30 245 45 80 2 3
ปิงปอง 01:15 210 10 10 8 9
ปิงปอง 01:00 823 23 21 0 1
ปิงปอง 00:45 489 89 92 0 1
ปิงปอง 00:30 079 79 29 8 9
ปิงปอง 00:15 068 68 82 2 3
ระดับความแม่นยำ 19% 22%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 68% ถูก 23 จาก 34
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 41% ถูก 28 จาก 68
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 34 ถูก/จาก 68  
ร้อย-หน่วย+1 66 80 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+1 64 80 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+ 62 80 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+ 66 78 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+2 64 77 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+7 65 75 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+8 59 75 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+2 59 74 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+7 57 74 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+3 61 72 ดูสูตรนี้