146

ร้อย=1,สิบ=4,หน่วย=6
คุณใช้สูตร : ร้อย-สิบ-1
ผลทำนายรอบถัดไป
4 และ 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี 999 ลัคกี้
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 1
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 2
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 1 ถูก/จาก 2  
ร้อย+สิบ-1 57 70 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ- 54 69 ดูสูตรนี้
-สิบ+8 54 68 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-7 55 67 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+2 52 65 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+1 56 64 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-8 54 64 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-4 51 64 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ- 50 64 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+ 49 64 ดูสูตรนี้