730

ร้อย=7,สิบ=3,หน่วย=0
คุณใช้สูตร :
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี 999 ลัคกี้
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
ปิงปอง 11:30 730 30 54 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 11:15 769 69 58 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 11:00 659 59 34 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 10:45 200 00 48 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 10:30 644 44 05 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 10:15 053 53 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 10:00 859 59 12 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 09:45 843 43 71 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 09:30 114 14 13 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 09:15 904 04 34 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 09:00 760 60 35 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 08:45 531 31 10 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 08:30 099 99 87 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 08:15 381 81 79 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 08:00 840 40 82 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 07:45 484 84 94 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 07:30 594 94 94 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 07:15 177 77 49 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 07:00 578 78 94 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 06:45 043 43 91 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 06:30 655 55 67 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 06:15 182 82 03 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 06:00 877 77 53 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 05:45 275 75 19 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 05:30 914 14 13 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 05:15 900 00 38 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 05:00 992 92 08 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 04:45 196 96 91 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 04:30 068 68 84 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 04:15 568 68 69 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 04:00 108 08 50 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 03:45 198 98 35 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 03:30 164 64 82 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 03:15 371 71 31 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 03:00 473 73 52 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 02:45 302 02 44 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 02:30 338 38 42 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 02:15 971 71 59 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 02:00 898 98 70 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 01:45 103 03 70 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 01:30 421 21 13 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 01:15 175 75 94 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 01:00 510 10 36 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 00:45 125 25 85 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 00:30 383 83 93 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ปิงปอง 00:15 941 41 45 ยังไม่ได้เลือกสูตร ยังไม่ได้เลือกสูตร
ระดับความแม่นยำ 0% 0%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 47
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 0% ถูก 0 จาก 94
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 47 ถูก/จาก 94  
ร้อย-หน่วย+2 63 79 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-4 65 78 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+3 62 78 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-3 61 78 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+5 59 78 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 58 78 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+3 64 77 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ-1 61 77 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย+ 61 77 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-6 65 76 ดูสูตรนี้