857

ร้อย=8,สิบ=5,หน่วย=7
คุณใช้สูตร : ร้อย-หน่วย+8
ผลทำนายรอบถัดไป
9 และ 0
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 10:15 857 57 11 2 3
เวลา 10:00 490 90 04 9 0
เวลา 09:45 100 00 11 1 2
เวลา 09:30 451 51 66 6 7
เวลา 09:15 274 74 86 7 8
เวลา 09:00 627 27 92 2 3
เวลา 08:45 501 01 83 8 9
เวลา 08:30 252 52 97 4 5
เวลา 08:15 195 95 46 6 7
เวลา 08:00 941 41 04 1 2
เวลา 07:45 300 00 92 8 9
เวลา 07:30 838 38 21 1 2
เวลา 07:15 825 25 31 2 3
เวลา 07:00 006 06 99 4 5
เวลา 06:45 044 44 23 2 3
เวลา 06:30 329 29 21 3 4
เวลา 06:15 176 76 35 8 9
ระดับความแม่นยำ 33% 19%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 78% ถูก 14 จาก 18
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 53% ถูก 19 จาก 36
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 18 ถูก/จาก 36  
ร้อย-หน่วย-9 31 39 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-3 27 33 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-4 26 33 ดูสูตรนี้
สิบ-ร้อย+3 29 31 ดูสูตรนี้
สิบ-ร้อย-3 26 31 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ-6 25 31 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-5 26 30 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+7 22 28 ดูสูตรนี้
-สิบ-3 22 28 ดูสูตรนี้
+สิบ+2 22 28 ดูสูตรนี้