043

ร้อย=0,สิบ=4,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : ร้อย-หน่วย+3
ผลทำนายรอบถัดไป
0 และ 1
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 10:30 043 43 67 4 5
เวลา 10:15 857 57 11 7 8
เวลา 10:00 490 90 04 4 5
เวลา 09:45 100 00 11 6 7
เวลา 09:30 451 51 66 1 2
เวลา 09:15 274 74 86 2 3
เวลา 09:00 627 27 92 7 8
เวลา 08:45 501 01 83 3 4
เวลา 08:30 252 52 97 1 0
เวลา 08:15 195 95 46 1 2
เวลา 08:00 941 41 04 6 7
เวลา 07:45 300 00 92 3 4
เวลา 07:30 838 38 21 6 7
เวลา 07:15 825 25 31 3 2
เวลา 07:00 006 06 99 1 0
เวลา 06:45 044 44 23 3 2
เวลา 06:30 329 29 21 2 1
เวลา 06:15 176 76 35 3 4
ระดับความแม่นยำ 34% 13%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 74% ถูก 14 จาก 19
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 47% ถูก 18 จาก 38
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 19 ถูก/จาก 38  
หน่วย+ร้อย-5 17 22 ดูสูตรนี้
หน่วย-ร้อย+4 17 21 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-4 14 21 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+ 17 20 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+8 16 20 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 16 20 ดูสูตรนี้
-หน่วย-4 16 20 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+6 16 20 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ-3 15 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-5 15 20 ดูสูตรนี้