493

ร้อย=4,สิบ=9,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : ร้อย-สิบ+4
ผลทำนายรอบถัดไป
1 และ 0
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 21:30 493 93 55 1 2
เวลา 21:15 698 98 98 2 3
เวลา 21:00 130 30 86 1 2
เวลา 20:45 818 18 36 4 5
เวลา 20:30 338 38 11 2 3
เวลา 20:15 912 12 25 0 1
เวลา 20:00 262 62 66 4 5
เวลา 19:45 331 31 96 6 7
เวลา 19:30 977 77 47 2 1
เวลา 19:15 066 66 79 1 2
เวลา 19:00 475 75 91 3 4
เวลา 18:45 678 78 71 1 2
เวลา 18:30 033 33 31 6 7
เวลา 18:15 868 68 71 7 8
เวลา 18:00 852 52 22 0 1
เวลา 17:45 154 54 70 4 5
เวลา 17:30 557 57 78 0 1
เวลา 17:15 264 64 06 0 1
เวลา 17:00 931 31 60 8 9
เวลา 16:45 735 35 42 4 5
เวลา 16:30 007 07 38 8 9
เวลา 16:15 407 07 06 6 7
เวลา 16:00 534 34 92 3 2
เวลา 15:45 293 93 50 0 1
เวลา 15:30 605 05 79 6 7
เวลา 15:15 534 34 48 4 5
เวลา 15:00 669 69 01 7 8
เวลา 14:45 410 10 71 1 0
เวลา 14:30 272 72 14 4 3
เวลา 14:15 083 83 21 1 2
เวลา 14:00 144 44 98 2 3
เวลา 13:45 137 37 12 1 2
เวลา 13:30 149 49 74 2 3
เวลา 13:15 462 62 02 1 2
เวลา 13:00 366 66 30 3 2
เวลา 12:45 295 95 95 2 1
เวลา 12:30 170 70 03 2 3
เวลา 12:15 919 19 93 7 8
เวลา 12:00 637 37 81 6 7
เวลา 11:45 530 30 21 9 0
เวลา 11:30 504 04 70 3 4
เวลา 11:15 342 42 03 4 3
เวลา 11:00 192 92 74 0 1
เวลา 10:45 372 72 73 3 2
เวลา 10:30 292 92 12 2 3
เวลา 10:15 139 39 67 4 5
เวลา 10:00 880 80 15 4 5
เวลา 09:45 880 80 23 2 1
เวลา 09:30 281 81 09 0 1
เวลา 09:15 719 19 12 2 3
เวลา 09:00 462 62 10 8 9
เวลา 08:45 952 52 91 4 5
เวลา 08:30 668 68 68 2 3
เวลา 08:15 021 21 20 6 7
เวลา 08:00 758 58 69 7 8
เวลา 07:45 850 50 71 1 0
เวลา 07:30 497 97 42 3 4
เวลา 07:15 783 83 82 0 1
เวลา 07:00 373 73 99 8 9
เวลา 06:45 734 34 05 1 2
เวลา 06:30 691 91 27 5 4
เวลา 06:15 093 93 22 0 1
ระดับความแม่นยำ 23% 23%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 67% ถูก 42 จาก 63
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 46% ถูก 58 จาก 126
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 63 ถูก/จาก 126  
ร้อย-หน่วย+6 48 66 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+7 53 62 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+1 50 62 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+5 47 61 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 50 60 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+7 46 60 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+8 46 59 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 46 57 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+ 43 57 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 47 56 ดูสูตรนี้