326

ร้อย=3,สิบ=2,หน่วย=6
คุณใช้สูตร : ร้อย-สิบ+4
ผลทำนายรอบถัดไป
5 และ 6
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 09:30 326 26 94 4 5
เวลา 09:15 114 14 01 2 3
เวลา 09:00 246 46 43 4 5
เวลา 08:45 882 82 96 0 1
เวลา 08:30 828 28 52 3 4
เวลา 08:15 231 31 29 3 4
เวลา 08:00 903 03 67 2 3
เวลา 07:45 355 55 86 8 9
เวลา 07:30 953 53 78 9 0
เวลา 07:15 724 24 10 4 5
เวลา 07:00 996 96 02 3 4
เวลา 06:45 231 31 81 2 3
เวลา 06:30 462 62 02 4 5
เวลา 06:15 115 15 82 7 8
ระดับความแม่นยำ 27% 10%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 67% ถูก 10 จาก 15
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 37% ถูก 11 จาก 30
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 15 ถูก/จาก 30  
หน่วย-สิบ+2 40 50 ดูสูตรนี้
สิบ-ร้อย+6 38 50 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-2 42 49 ดูสูตรนี้
สิบ-ร้อย+5 40 49 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+5 40 48 ดูสูตรนี้
-สิบ-3 39 48 ดูสูตรนี้
+ร้อย+6 42 46 ดูสูตรนี้
-หน่วย+4 39 46 ดูสูตรนี้
+ร้อย+5 39 46 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+7 36 46 ดูสูตรนี้