331

ร้อย=3,สิบ=3,หน่วย=1
คุณใช้สูตร : ร้อย-สิบ+1
ผลทำนายรอบถัดไป
1 และ 2
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 19:45 331 31 96 3 4
เวลา 19:30 977 77 47 5 4
เวลา 19:15 066 66 79 2 1
เวลา 19:00 475 75 91 0 1
เวลา 18:45 678 78 71 2 1
เวลา 18:30 033 33 31 3 4
เวลา 18:15 868 68 71 4 5
เวลา 18:00 852 52 22 3 2
เวลา 17:45 154 54 70 1 2
เวลา 17:30 557 57 78 3 2
เวลา 17:15 264 64 06 7 8
เวลา 17:00 931 31 60 5 6
เวลา 16:45 735 35 42 1 2
เวลา 16:30 007 07 38 5 6
เวลา 16:15 407 07 06 3 4
เวลา 16:00 534 34 92 6 5
เวลา 15:45 293 93 50 7 8
เวลา 15:30 605 05 79 3 4
เวลา 15:15 534 34 48 1 2
เวลา 15:00 669 69 01 4 5
เวลา 14:45 410 10 71 4 3
เวลา 14:30 272 72 14 7 6
เวลา 14:15 083 83 21 2 1
เวลา 14:00 144 44 98 1 0
เวลา 13:45 137 37 12 2 1
เวลา 13:30 149 49 74 1 0
เวลา 13:15 462 62 02 2 1
เวลา 13:00 366 66 30 6 5
เวลา 12:45 295 95 95 5 4
เวลา 12:30 170 70 03 9 0
เวลา 12:15 919 19 93 4 5
เวลา 12:00 637 37 81 3 4
เวลา 11:45 530 30 21 6 7
เวลา 11:30 504 04 70 0 1
เวลา 11:15 342 42 03 7 6
เวลา 11:00 192 92 74 3 2
เวลา 10:45 372 72 73 6 5
เวลา 10:30 292 92 12 1 0
เวลา 10:15 139 39 67 1 2
เวลา 10:00 880 80 15 1 2
เวลา 09:45 880 80 23 5 4
เวลา 09:30 281 81 09 7 8
เวลา 09:15 719 19 12 1 0
เวลา 09:00 462 62 10 5 6
เวลา 08:45 952 52 91 1 2
เวลา 08:30 668 68 68 1 0
เวลา 08:15 021 21 20 3 4
เวลา 08:00 758 58 69 4 5
เวลา 07:45 850 50 71 4 3
เวลา 07:30 497 97 42 0 1
เวลา 07:15 783 83 82 3 2
เวลา 07:00 373 73 99 5 6
เวลา 06:45 734 34 05 2 1
เวลา 06:30 691 91 27 8 7
เวลา 06:15 093 93 22 7 8
ระดับความแม่นยำ 18% 16%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 61% ถูก 34 จาก 56
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 34% ถูก 38 จาก 112
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 56 ถูก/จาก 112  
ร้อย-หน่วย+6 48 66 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+7 53 62 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+1 50 62 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+5 47 61 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+ 50 60 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+7 46 60 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+8 46 59 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+4 46 57 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+ 43 57 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 47 56 ดูสูตรนี้