595

ร้อย=5,สิบ=9,หน่วย=5
คุณใช้สูตร : +ร้อย-7
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 1
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 11:15 595 95 03 6 5
เวลา 11:00 111 11 39 2 3
เวลา 10:45 988 88 71 6 5
เวลา 10:30 184 84 65 3 2
เวลา 10:15 417 17 58 6 5
เวลา 10:00 131 31 03 7 6
เวลา 09:45 045 45 86 1 0
เวลา 09:30 631 31 01 6 5
เวลา 09:15 180 80 18 4 3
เวลา 09:00 324 24 46 6 5
เวลา 08:45 194 94 96 2 1
เวลา 08:30 550 50 66 4 3
เวลา 08:15 306 06 20 1 2
เวลา 08:00 870 70 72 1 2
เวลา 07:45 858 58 96 1 2
เวลา 07:30 895 95 99 7 6
เวลา 07:15 057 57 92 3 2
เวลา 07:00 494 94 39 5 4
เวลา 06:45 211 11 29 5 4
เวลา 06:30 282 82 07 4 3
เวลา 06:15 398 98 35 5 4
ระดับความแม่นยำ 7% 20%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 55% ถูก 12 จาก 22
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 27% ถูก 12 จาก 44
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 22 ถูก/จาก 44  
หน่วย+สิบ+4 47 59 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย+6 48 58 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+1 44 55 ดูสูตรนี้
+ร้อย+7 41 54 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+3 46 53 ดูสูตรนี้
+ร้อย+8 43 53 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย+4 42 53 ดูสูตรนี้
+-2 45 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+2 43 52 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย+2 43 51 ดูสูตรนี้