133

ร้อย=1,สิบ=3,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : +ร้อย-6
ผลทำนายรอบถัดไป
5 และ 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 12:45 133 33 23 1 0
เวลา 12:30 502 02 05 5 4
เวลา 12:15 198 98 22 2 1
เวลา 12:00 451 51 16 2 3
เวลา 11:45 828 28 91 1 0
เวลา 11:30 578 78 04 1 0
เวลา 11:15 595 95 03 5 4
เวลา 11:00 111 11 39 3 4
เวลา 10:45 988 88 71 5 4
เวลา 10:30 184 84 65 2 1
เวลา 10:15 417 17 58 5 4
เวลา 10:00 131 31 03 6 5
เวลา 09:45 045 45 86 0 1
เวลา 09:30 631 31 01 5 4
เวลา 09:15 180 80 18 3 2
เวลา 09:00 324 24 46 5 4
เวลา 08:45 194 94 96 1 0
เวลา 08:30 550 50 66 3 2
เวลา 08:15 306 06 20 2 3
เวลา 08:00 870 70 72 2 3
เวลา 07:45 858 58 96 2 3
เวลา 07:30 895 95 99 6 5
เวลา 07:15 057 57 92 2 1
เวลา 07:00 494 94 39 4 3
เวลา 06:45 211 11 29 4 3
เวลา 06:30 282 82 07 3 2
เวลา 06:15 398 98 35 4 3
ระดับความแม่นยำ 23% 18%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 68% ถูก 19 จาก 28
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 41% ถูก 23 จาก 56
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 28 ถูก/จาก 56  
หน่วย+สิบ+4 47 59 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+1 44 55 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+3 46 53 ดูสูตรนี้
+-2 45 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+2 43 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 42 51 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ- 40 51 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-4 44 50 ดูสูตรนี้
+-6 43 50 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+7 40 50 ดูสูตรนี้