198

ร้อย=1,สิบ=9,หน่วย=8
คุณใช้สูตร : +หน่วย-6
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 12:15 198 98 22 5 4
เวลา 12:00 451 51 16 2 3
เวลา 11:45 828 28 91 2 3
เวลา 11:30 578 78 04 1 0
เวลา 11:15 595 95 03 5 4
เวลา 11:00 111 11 39 2 3
เวลา 10:45 988 88 71 2 1
เวลา 10:30 184 84 65 1 2
เวลา 10:15 417 17 58 5 4
เวลา 10:00 131 31 03 1 0
เวลา 09:45 045 45 86 5 4
เวลา 09:30 631 31 01 6 5
เวลา 09:15 180 80 18 2 1
เวลา 09:00 324 24 46 2 1
เวลา 08:45 194 94 96 6 5
เวลา 08:30 550 50 66 0 1
เวลา 08:15 306 06 20 6 5
เวลา 08:00 870 70 72 2 3
เวลา 07:45 858 58 96 1 0
เวลา 07:30 895 95 99 1 2
เวลา 07:15 057 57 92 2 1
เวลา 07:00 494 94 39 5 4
เวลา 06:45 211 11 29 4 3
เวลา 06:30 282 82 07 2 3
เวลา 06:15 398 98 35 2 3
ระดับความแม่นยำ 27% 17%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 77% ถูก 20 จาก 26
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 44% ถูก 23 จาก 52
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 26 ถูก/จาก 52  
หน่วย+สิบ+4 47 59 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+1 44 55 ดูสูตรนี้
+ร้อย+7 41 54 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+3 46 53 ดูสูตรนี้
+ร้อย+8 43 53 ดูสูตรนี้
+-2 45 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+2 43 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 42 51 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ- 40 51 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-4 44 50 ดูสูตรนี้