113

ร้อย=1,สิบ=1,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : -+3
ผลทำนายรอบถัดไป
3 และ 2
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 13:30 113 13 95 3 2
เวลา 13:15 465 65 61 3 2
เวลา 13:00 592 92 11 3 2
เวลา 12:45 133 33 23 3 2
เวลา 12:30 502 02 05 3 2
เวลา 12:15 198 98 22 3 2
เวลา 12:00 451 51 16 3 2
เวลา 11:45 828 28 91 3 2
เวลา 11:30 578 78 04 3 2
เวลา 11:15 595 95 03 3 2
เวลา 11:00 111 11 39 3 2
เวลา 10:45 988 88 71 3 2
เวลา 10:30 184 84 65 3 2
เวลา 10:15 417 17 58 3 2
เวลา 10:00 131 31 03 3 2
เวลา 09:45 045 45 86 3 2
เวลา 09:30 631 31 01 3 2
เวลา 09:15 180 80 18 3 2
เวลา 09:00 324 24 46 3 2
เวลา 08:45 194 94 96 3 2
เวลา 08:30 550 50 66 3 2
เวลา 08:15 306 06 20 3 2
เวลา 08:00 870 70 72 3 2
เวลา 07:45 858 58 96 3 2
เวลา 07:30 895 95 99 3 2
เวลา 07:15 057 57 92 3 2
เวลา 07:00 494 94 39 3 2
เวลา 06:45 211 11 29 3 2
เวลา 06:30 282 82 07 3 2
เวลา 06:15 398 98 35 3 2
ระดับความแม่นยำ 16% 18%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 58% ถูก 18 จาก 31
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 34% ถูก 21 จาก 62
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 31 ถูก/จาก 62  
+-2 45 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 42 51 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ- 40 51 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-4 44 50 ดูสูตรนี้
+-6 43 50 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+7 40 50 ดูสูตรนี้
-สิบ-2 39 50 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+7 43 49 ดูสูตรนี้
-ร้อย- 39 49 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+5 39 49 ดูสูตรนี้