860

ร้อย=8,สิบ=6,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : -หน่วย+1
ผลทำนายรอบถัดไป
1 และ 2
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 20:45 860 60 05 6 5
เวลา 20:30 697 97 90 3 2
เวลา 20:15 174 74 82 3 2
เวลา 20:00 824 24 26 0 1
เวลา 19:45 731 31 00 6 5
เวลา 19:30 017 17 44 4 3
เวลา 19:15 685 85 38 3 2
เวลา 19:00 444 44 38 0 1
เวลา 18:45 821 21 32 5 4
เวลา 18:30 916 16 26 8 7
เวลา 18:15 599 99 38 4 3
เวลา 18:00 565 65 02 1 0
เวลา 17:45 872 72 86 4 3
เวลา 17:30 595 95 37 3 2
เวลา 17:15 824 24 29 8 7
เวลา 17:00 359 59 73 6 5
เวลา 16:45 317 17 16 1 0
เวลา 16:30 862 62 73 2 1
เวลา 16:15 003 03 73 7 6
เวลา 16:00 568 68 40 4 3
เวลา 15:45 835 35 07 5 4
เวลา 15:30 636 36 17 7 6
เวลา 15:15 708 08 56 1 0
เวลา 15:00 252 52 65 1 0
เวลา 14:45 092 92 54 1 2
เวลา 14:30 900 00 97 8 7
เวลา 14:15 549 49 57 4 3
เวลา 14:00 185 85 86 5 4
เวลา 13:45 026 26 77 1 2
เวลา 13:30 220 20 80 0 1
เวลา 13:15 771 71 27 1 0
เวลา 13:00 412 12 59 3 2
เวลา 12:45 544 44 89 4 3
เวลา 12:30 535 35 73 3 2
เวลา 12:15 824 24 15 3 2
เวลา 12:00 054 54 16 0 1
เวลา 11:45 091 91 59 1 0
เวลา 11:30 222 22 73 0 1
เวลา 11:15 861 61 32 1 0
เวลา 11:00 712 12 81 0 1
เวลา 10:45 941 41 81 6 5
เวลา 10:30 707 07 02 4 3
เวลา 10:15 605 05 69 7 6
เวลา 10:00 318 18 18 7 6
เวลา 09:45 728 28 99 8 7
เวลา 09:30 409 09 00 3 2
เวลา 09:15 414 14 75 1 0
เวลา 09:00 512 12 65 5 4
เวลา 08:45 756 56 07 7 6
เวลา 08:30 208 08 81 6 5
เวลา 08:15 797 97 23 1 0
เวลา 08:00 912 12 67 8 7
เวลา 07:45 359 59 25 1 0
เวลา 07:30 592 92 20 4 3
เวลา 07:15 235 35 90 8 7
เวลา 07:00 239 39 69 7 6
เวลา 06:45 828 28 86 1 0
เวลา 06:30 332 32 57 1 2
เวลา 06:15 770 70 73 8 7
ระดับความแม่นยำ 20% 18%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 67% ถูก 40 จาก 60
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 38% ถูก 46 จาก 120
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 60 ถูก/จาก 120  
ร้อย+หน่วย+5 47 59 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+ 47 57 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย- 46 56 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย-6 47 55 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-5 45 55 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+3 43 55 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+4 43 53 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+2 42 50 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+4 40 50 ดูสูตรนี้
หน่วย-สิบ-6 42 49 ดูสูตรนี้