133

ร้อย=1,สิบ=3,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : +หน่วย-8
ผลทำนายรอบถัดไป
5 และ 4
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 12:45 133 33 23 6 5
เวลา 12:30 502 02 05 0 1
เวลา 12:15 198 98 22 7 6
เวลา 12:00 451 51 16 0 1
เวลา 11:45 828 28 91 0 1
เวลา 11:30 578 78 04 3 2
เวลา 11:15 595 95 03 7 6
เวลา 11:00 111 11 39 0 1
เวลา 10:45 988 88 71 4 3
เวลา 10:30 184 84 65 1 0
เวลา 10:15 417 17 58 7 6
เวลา 10:00 131 31 03 3 2
เวลา 09:45 045 45 86 7 6
เวลา 09:30 631 31 01 8 7
เวลา 09:15 180 80 18 4 3
เวลา 09:00 324 24 46 4 3
เวลา 08:45 194 94 96 8 7
เวลา 08:30 550 50 66 2 1
เวลา 08:15 306 06 20 8 7
เวลา 08:00 870 70 72 0 1
เวลา 07:45 858 58 96 3 2
เวลา 07:30 895 95 99 1 0
เวลา 07:15 057 57 92 4 3
เวลา 07:00 494 94 39 7 6
เวลา 06:45 211 11 29 6 5
เวลา 06:30 282 82 07 0 1
เวลา 06:15 398 98 35 0 1
ระดับความแม่นยำ 13% 9%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 39% ถูก 11 จาก 28
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 21% ถูก 12 จาก 56
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 28 ถูก/จาก 56  
หน่วย+สิบ+4 47 59 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+1 44 55 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+3 46 53 ดูสูตรนี้
+-2 45 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+2 43 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 42 51 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ- 40 51 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-4 44 50 ดูสูตรนี้
+-6 43 50 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+7 40 50 ดูสูตรนี้