100

ร้อย=1,สิบ=0,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : +ร้อย+1
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 09:45 100 00 11 5 6
เวลา 09:30 451 51 66 3 4
เวลา 09:15 274 74 86 7 8
เวลา 09:00 627 27 92 6 7
เวลา 08:45 501 01 83 3 4
เวลา 08:30 252 52 97 2 3
เวลา 08:15 195 95 46 0 1
เวลา 08:00 941 41 04 4 5
เวลา 07:45 300 00 92 9 0
เวลา 07:30 838 38 21 9 0
เวลา 07:15 825 25 31 1 2
เวลา 07:00 006 06 99 1 2
เวลา 06:45 044 44 23 4 5
เวลา 06:30 329 29 21 2 3
เวลา 06:15 176 76 35 3 4
ระดับความแม่นยำ 31% 22%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 75% ถูก 12 จาก 16
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 53% ถูก 17 จาก 32
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 16 ถูก/จาก 32  
สิบ+หน่วย-6 37 42 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-5 35 42 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-3 34 42 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-7 34 42 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-4 35 41 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-4 34 41 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+8 34 41 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-8 36 40 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย- 34 39 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-7 34 39 ดูสูตรนี้