824

ร้อย=8,สิบ=2,หน่วย=4
คุณใช้สูตร : +หน่วย+7
ผลทำนายรอบถัดไป
1 และ 2
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 20:00 824 24 26 8 9
เวลา 19:45 731 31 00 4 5
เวลา 19:30 017 17 44 2 3
เวลา 19:15 685 85 38 1 2
เวลา 19:00 444 44 38 8 9
เวลา 18:45 821 21 32 3 4
เวลา 18:30 916 16 26 6 7
เวลา 18:15 599 99 38 2 3
เวลา 18:00 565 65 02 9 0
เวลา 17:45 872 72 86 2 3
เวลา 17:30 595 95 37 1 2
เวลา 17:15 824 24 29 6 7
เวลา 17:00 359 59 73 4 5
เวลา 16:45 317 17 16 9 0
เวลา 16:30 862 62 73 0 1
เวลา 16:15 003 03 73 5 6
เวลา 16:00 568 68 40 2 3
เวลา 15:45 835 35 07 3 4
เวลา 15:30 636 36 17 5 6
เวลา 15:15 708 08 56 9 0
เวลา 15:00 252 52 65 9 0
เวลา 14:45 092 92 54 7 8
เวลา 14:30 900 00 97 6 7
เวลา 14:15 549 49 57 2 3
เวลา 14:00 185 85 86 3 4
เวลา 13:45 026 26 77 7 8
เวลา 13:30 220 20 80 8 9
เวลา 13:15 771 71 27 9 0
เวลา 13:00 412 12 59 1 2
เวลา 12:45 544 44 89 2 3
เวลา 12:30 535 35 73 1 2
เวลา 12:15 824 24 15 1 2
เวลา 12:00 054 54 16 8 9
เวลา 11:45 091 91 59 9 0
เวลา 11:30 222 22 73 8 9
เวลา 11:15 861 61 32 9 0
เวลา 11:00 712 12 81 8 9
เวลา 10:45 941 41 81 4 5
เวลา 10:30 707 07 02 2 3
เวลา 10:15 605 05 69 5 6
เวลา 10:00 318 18 18 5 6
เวลา 09:45 728 28 99 6 7
เวลา 09:30 409 09 00 1 2
เวลา 09:15 414 14 75 9 0
เวลา 09:00 512 12 65 3 4
เวลา 08:45 756 56 07 5 6
เวลา 08:30 208 08 81 4 5
เวลา 08:15 797 97 23 9 0
เวลา 08:00 912 12 67 6 7
เวลา 07:45 359 59 25 9 0
เวลา 07:30 592 92 20 2 3
เวลา 07:15 235 35 90 6 7
เวลา 07:00 239 39 69 5 6
เวลา 06:45 828 28 86 9 0
เวลา 06:30 332 32 57 7 8
เวลา 06:15 770 70 73 6 7
ระดับความแม่นยำ 18% 13%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 53% ถูก 30 จาก 57
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 32% ถูก 36 จาก 114
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 57 ถูก/จาก 114  
ร้อย+หน่วย+5 43 54 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+3 42 54 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย- 43 53 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย-6 44 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-5 41 50 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+4 40 50 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-8 39 49 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+3 39 48 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+5 40 47 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ+1 40 47 ดูสูตรนี้