860

ร้อย=8,สิบ=6,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : +สิบ+6
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 3
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 20:45 860 60 05 5 6
เวลา 20:30 697 97 90 3 4
เวลา 20:15 174 74 82 8 9
เวลา 20:00 824 24 26 9 0
เวลา 19:45 731 31 00 7 8
เวลา 19:30 017 17 44 4 5
เวลา 19:15 685 85 38 0 1
เวลา 19:00 444 44 38 8 9
เวลา 18:45 821 21 32 7 8
เวลา 18:30 916 16 26 5 6
เวลา 18:15 599 99 38 2 3
เวลา 18:00 565 65 02 3 4
เวลา 17:45 872 72 86 5 6
เวลา 17:30 595 95 37 8 9
เวลา 17:15 824 24 29 1 2
เวลา 17:00 359 59 73 7 8
เวลา 16:45 317 17 16 2 3
เวลา 16:30 862 62 73 6 7
เวลา 16:15 003 03 73 2 3
เวลา 16:00 568 68 40 9 0
เวลา 15:45 835 35 07 9 0
เวลา 15:30 636 36 17 6 7
เวลา 15:15 708 08 56 1 2
เวลา 15:00 252 52 65 5 6
เวลา 14:45 092 92 54 6 7
เวลา 14:30 900 00 97 0 1
เวลา 14:15 549 49 57 4 5
เวลา 14:00 185 85 86 8 9
เวลา 13:45 026 26 77 8 9
เวลา 13:30 220 20 80 3 4
เวลา 13:15 771 71 27 7 8
เวลา 13:00 412 12 59 0 1
เวลา 12:45 544 44 89 9 0
เวลา 12:30 535 35 73 8 9
เวลา 12:15 824 24 15 1 2
เวลา 12:00 054 54 16 5 6
เวลา 11:45 091 91 59 8 9
เวลา 11:30 222 22 73 2 3
เวลา 11:15 861 61 32 7 8
เวลา 11:00 712 12 81 0 1
เวลา 10:45 941 41 81 6 7
เวลา 10:30 707 07 02 6 7
เวลา 10:15 605 05 69 7 8
เวลา 10:00 318 18 18 8 9
เวลา 09:45 728 28 99 6 7
เวลา 09:30 409 09 00 7 8
เวลา 09:15 414 14 75 7 8
เวลา 09:00 512 12 65 1 2
เวลา 08:45 756 56 07 6 7
เวลา 08:30 208 08 81 5 6
เวลา 08:15 797 97 23 7 8
เวลา 08:00 912 12 67 1 2
เวลา 07:45 359 59 25 5 6
เวลา 07:30 592 92 20 9 0
เวลา 07:15 235 35 90 9 0
เวลา 07:00 239 39 69 8 9
เวลา 06:45 828 28 86 9 0
เวลา 06:30 332 32 57 3 4
เวลา 06:15 770 70 73 3 4
ระดับความแม่นยำ 23% 25%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 75% ถูก 45 จาก 60
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 48% ถูก 58 จาก 120
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 60 ถูก/จาก 120  
ร้อย+หน่วย+5 47 59 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+ 47 57 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย- 46 56 ดูสูตรนี้
หน่วย+หน่วย-6 47 55 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย-5 45 55 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+3 43 55 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย+4 43 53 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+6 43 50 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+2 42 50 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+4 40 50 ดูสูตรนี้