540

ร้อย=5,สิบ=4,หน่วย=0
คุณใช้สูตร : ร้อย+ร้อย-2
ผลทำนายรอบถัดไป
8 และ 9
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 09:45 540 40 90 6 7
เวลา 09:30 975 75 20 2 3
เวลา 09:15 750 50 35 6 7
เวลา 09:00 467 67 48 4 5
เวลา 08:45 305 05 11 4 5
เวลา 08:30 816 16 69 4 5
เวลา 08:15 371 71 00 4 5
เวลา 08:00 310 10 51 4 5
เวลา 07:45 344 44 34 0 1
เวลา 07:30 629 29 67 8 9
เวลา 07:15 591 91 27 2 1
เวลา 07:00 063 63 66 2 3
เวลา 06:45 737 37 43 6 7
เวลา 06:30 963 63 98 6 7
เวลา 06:15 972 72 62 2 1
ระดับความแม่นยำ 16% 22%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 69% ถูก 11 จาก 16
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 38% ถูก 12 จาก 32
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 16 ถูก/จาก 32  
+หน่วย-8 45 61 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 46 58 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ-2 48 55 ดูสูตรนี้
-+2 45 55 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-2 45 55 ดูสูตรนี้
-+1 45 54 ดูสูตรนี้
+หน่วย-6 43 54 ดูสูตรนี้
+ร้อย-7 42 54 ดูสูตรนี้
+ร้อย-6 40 54 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย-8 45 53 ดูสูตรนี้