353

ร้อย=3,สิบ=5,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : +สิบ+9
ผลทำนายรอบถัดไป
4 และ 5
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 10:45 353 53 49 3 4
เวลา 10:30 043 43 67 4 5
เวลา 10:15 857 57 11 8 9
เวลา 10:00 490 90 04 9 0
เวลา 09:45 100 00 11 4 5
เวลา 09:30 451 51 66 6 7
เวลา 09:15 274 74 86 1 2
เวลา 09:00 627 27 92 9 0
เวลา 08:45 501 01 83 4 5
เวลา 08:30 252 52 97 8 9
เวลา 08:15 195 95 46 3 4
เวลา 08:00 941 41 04 9 0
เวลา 07:45 300 00 92 2 3
เวลา 07:30 838 38 21 1 2
เวลา 07:15 825 25 31 9 0
เวลา 07:00 006 06 99 3 4
เวลา 06:45 044 44 23 1 2
เวลา 06:30 329 29 21 6 7
เวลา 06:15 176 76 35 8 9
ระดับความแม่นยำ 23% 25%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 70% ถูก 14 จาก 20
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 48% ถูก 19 จาก 40
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 20 ถูก/จาก 40  
หน่วย+ร้อย-5 17 22 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-4 14 21 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย+ 17 20 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-5 16 20 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+8 16 20 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+5 16 20 ดูสูตรนี้
-หน่วย-4 16 20 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+6 16 20 ดูสูตรนี้
สิบ+สิบ-3 15 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-5 15 20 ดูสูตรนี้