263

ร้อย=2,สิบ=6,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : +ร้อย+3
ผลทำนายรอบถัดไป
5 และ 6
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 13:45 263 63 92 4 5
เวลา 13:30 113 13 95 7 8
เวลา 13:15 465 65 61 8 9
เวลา 13:00 592 92 11 4 5
เวลา 12:45 133 33 23 8 9
เวลา 12:30 502 02 05 4 5
เวลา 12:15 198 98 22 7 8
เวลา 12:00 451 51 16 1 2
เวลา 11:45 828 28 91 8 9
เวลา 11:30 578 78 04 8 9
เวลา 11:15 595 95 03 4 5
เวลา 11:00 111 11 39 2 3
เวลา 10:45 988 88 71 4 5
เวลา 10:30 184 84 65 7 8
เวลา 10:15 417 17 58 4 5
เวลา 10:00 131 31 03 3 4
เวลา 09:45 045 45 86 9 0
เวลา 09:30 631 31 01 4 5
เวลา 09:15 180 80 18 6 7
เวลา 09:00 324 24 46 4 5
เวลา 08:45 194 94 96 8 9
เวลา 08:30 550 50 66 6 7
เวลา 08:15 306 06 20 1 2
เวลา 08:00 870 70 72 1 2
เวลา 07:45 858 58 96 1 2
เวลา 07:30 895 95 99 3 4
เวลา 07:15 057 57 92 7 8
เวลา 07:00 494 94 39 5 6
เวลา 06:45 211 11 29 5 6
เวลา 06:30 282 82 07 6 7
เวลา 06:15 398 98 35 5 6
ระดับความแม่นยำ 14% 20%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 63% ถูก 20 จาก 32
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 34% ถูก 22 จาก 64
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 32 ถูก/จาก 64  
+-2 45 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 42 51 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ- 40 51 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-4 44 50 ดูสูตรนี้
+-6 43 50 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+7 40 50 ดูสูตรนี้
-สิบ-2 39 50 ดูสูตรนี้
หน่วย+สิบ+7 43 49 ดูสูตรนี้
-ร้อย- 39 49 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย+5 39 49 ดูสูตรนี้