894

ร้อย=8,สิบ=9,หน่วย=4
คุณใช้สูตร : +ร้อย+3
ผลทำนายรอบถัดไป
1 และ 2
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 09:15 894 94 06 8 9
เวลา 09:00 558 58 52 6 7
เวลา 08:45 391 91 45 5 6
เวลา 08:30 210 10 01 6 7
เวลา 08:15 345 45 76 9 0
เวลา 08:00 620 20 93 7 8
เวลา 07:45 411 11 64 8 9
เวลา 07:30 580 80 04 5 6
เวลา 07:15 245 45 50 6 7
เวลา 07:00 394 94 51 9 0
เวลา 06:45 696 96 05 0 1
เวลา 06:30 775 75 39 5 6
เวลา 06:15 247 47 97 0 1
ระดับความแม่นยำ 21% 4%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 43% ถูก 6 จาก 14
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 25% ถูก 7 จาก 28
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 14 ถูก/จาก 28  
+ร้อย+3 44 56 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+1 41 54 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+8 45 53 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย+1 38 50 ดูสูตรนี้
+สิบ+9 35 50 ดูสูตรนี้
+หน่วย+3 41 49 ดูสูตรนี้
ร้อย-สิบ+4 39 49 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ+ 40 48 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+ 39 48 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+3 42 47 ดูสูตรนี้