451

ร้อย=4,สิบ=5,หน่วย=1
คุณใช้สูตร : ร้อย+ร้อย-1
ผลทำนายรอบถัดไป
7 และ 8
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 09:30 451 51 66 3 4
เวลา 09:15 274 74 86 1 2
เวลา 09:00 627 27 92 9 0
เวลา 08:45 501 01 83 3 4
เวลา 08:30 252 52 97 1 2
เวลา 08:15 195 95 46 7 8
เวลา 08:00 941 41 04 5 6
เวลา 07:45 300 00 92 5 6
เวลา 07:30 838 38 21 5 6
เวลา 07:15 825 25 31 1 0
เวลา 07:00 006 06 99 1 0
เวลา 06:45 044 44 23 5 6
เวลา 06:30 329 29 21 1 2
เวลา 06:15 176 76 35 3 4
ระดับความแม่นยำ 17% 17%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 60% ถูก 9 จาก 15
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 33% ถูก 10 จาก 30
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 15 ถูก/จาก 30  
ร้อย-ร้อย- 37 44 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-2 36 44 ดูสูตรนี้
+สิบ+8 36 44 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-1 37 43 ดูสูตรนี้
สิบ+หน่วย-6 37 42 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-5 35 42 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-8 35 42 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-3 34 42 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-7 34 42 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-7 37 41 ดูสูตรนี้