502

ร้อย=5,สิบ=0,หน่วย=2
คุณใช้สูตร : หน่วย-หน่วย-2
ผลทำนายรอบถัดไป
2 และ 1
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 12:30 502 02 05 2 1
เวลา 12:15 198 98 22 2 1
เวลา 12:00 451 51 16 2 1
เวลา 11:45 828 28 91 2 1
เวลา 11:30 578 78 04 2 1
เวลา 11:15 595 95 03 2 1
เวลา 11:00 111 11 39 2 1
เวลา 10:45 988 88 71 2 1
เวลา 10:30 184 84 65 2 1
เวลา 10:15 417 17 58 2 1
เวลา 10:00 131 31 03 2 1
เวลา 09:45 045 45 86 2 1
เวลา 09:30 631 31 01 2 1
เวลา 09:15 180 80 18 2 1
เวลา 09:00 324 24 46 2 1
เวลา 08:45 194 94 96 2 1
เวลา 08:30 550 50 66 2 1
เวลา 08:15 306 06 20 2 1
เวลา 08:00 870 70 72 2 1
เวลา 07:45 858 58 96 2 1
เวลา 07:30 895 95 99 2 1
เวลา 07:15 057 57 92 2 1
เวลา 07:00 494 94 39 2 1
เวลา 06:45 211 11 29 2 1
เวลา 06:30 282 82 07 2 1
เวลา 06:15 398 98 35 2 1
ระดับความแม่นยำ 17% 22%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 67% ถูก 18 จาก 27
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 39% ถูก 21 จาก 54
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 27 ถูก/จาก 54  
หน่วย+สิบ+4 47 59 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+1 44 55 ดูสูตรนี้
+ร้อย+7 41 54 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+3 46 53 ดูสูตรนี้
+ร้อย+8 43 53 ดูสูตรนี้
+-2 45 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+2 43 52 ดูสูตรนี้
ร้อย-หน่วย+4 42 51 ดูสูตรนี้
สิบ-สิบ- 40 51 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย-4 44 50 ดูสูตรนี้