493

ร้อย=4,สิบ=9,หน่วย=3
คุณใช้สูตร : หน่วย+หน่วย-5
ผลทำนายรอบถัดไป
1 และ 2
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 11:15 493 93 85 3 2
เวลา 11:00 691 91 56 1 2
เวลา 10:45 353 53 49 1 2
เวลา 10:30 043 43 67 9 0
เวลา 10:15 857 57 11 5 4
เวลา 10:00 490 90 04 5 4
เวลา 09:45 100 00 11 3 2
เวลา 09:30 451 51 66 3 4
เวลา 09:15 274 74 86 9 0
เวลา 09:00 627 27 92 3 2
เวลา 08:45 501 01 83 1 0
เวลา 08:30 252 52 97 5 6
เวลา 08:15 195 95 46 3 2
เวลา 08:00 941 41 04 5 4
เวลา 07:45 300 00 92 1 2
เวลา 07:30 838 38 21 5 6
เวลา 07:15 825 25 31 7 8
เวลา 07:00 006 06 99 3 4
เวลา 06:45 044 44 23 3 4
เวลา 06:30 329 29 21 7 8
เวลา 06:15 176 76 35 1 0
ระดับความแม่นยำ 16% 20%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 64% ถูก 14 จาก 22
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 36% ถูก 16 จาก 44
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 22 ถูก/จาก 44  
ร้อย+ร้อย-4 16 25 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย-5 19 24 ดูสูตรนี้
ร้อย+หน่วย-5 19 24 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ+1 17 23 ดูสูตรนี้
สิบ-หน่วย-5 17 22 ดูสูตรนี้
หน่วย+ร้อย+5 16 21 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+6 15 21 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย+2 16 20 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-3 16 20 ดูสูตรนี้
สิบ+ร้อย+6 16 20 ดูสูตรนี้