284

ร้อย=2,สิบ=8,หน่วย=4
คุณใช้สูตร : ร้อย+หน่วย+4
ผลทำนายรอบถัดไป
0 และ 1
เปรียบเทียบย้อนหลัง ยี่กี HUAY
ประจำงวด 3ตัวบน บน ล่าง เด็ด1 เด็ด2
เวลา 12:15 284 84 00 7 8
เวลา 12:00 469 69 93 3 4
เวลา 11:45 683 83 98 0 1
เวลา 11:30 690 90 59 6 7
เวลา 11:15 032 32 17 2 3
เวลา 11:00 305 05 39 1 2
เวลา 10:45 453 53 21 4 5
เวลา 10:30 040 40 98 3 4
เวลา 10:15 178 78 74 9 0
เวลา 10:00 817 17 48 9 0
เวลา 09:45 540 40 90 8 9
เวลา 09:30 975 75 20 1 2
เวลา 09:15 750 50 35 5 6
เวลา 09:00 467 67 48 2 3
เวลา 08:45 305 05 11 8 9
เวลา 08:30 816 16 69 8 9
เวลา 08:15 371 71 00 7 8
เวลา 08:00 310 10 51 1 2
เวลา 07:45 344 44 34 9 0
เวลา 07:30 629 29 67 0 1
เวลา 07:15 591 91 27 7 8
เวลา 07:00 063 63 66 8 9
เวลา 06:45 737 37 43 6 7
เวลา 06:30 963 63 98 5 6
เวลา 06:15 972 72 62 3 4
ระดับความแม่นยำ 17% 19%
สะสมระดับ 1 คิดเป็น 58% ถูก 15 จาก 26
สะสมระดับ 2 คิดเป็น 37% ถูก 19 จาก 52
10 อันดับ ระดับความแม่นยำสูตรนี้
สูตร ถูก/จาก 26 ถูก/จาก 52  
สิบ-สิบ-2 48 55 ดูสูตรนี้
ร้อย+สิบ-2 45 55 ดูสูตรนี้
-+2 45 55 ดูสูตรนี้
-+1 45 54 ดูสูตรนี้
+ร้อย-7 42 54 ดูสูตรนี้
+ร้อย-6 40 54 ดูสูตรนี้
ร้อย-ร้อย-8 45 53 ดูสูตรนี้
หน่วย-หน่วย-2 44 53 ดูสูตรนี้
-+3 43 53 ดูสูตรนี้
ร้อย+ร้อย-5 42 53 ดูสูตรนี้